Zo werken wij

One size does not fit all

Het team van Van Oort & Van Oort staat altijd voor de opdrachtgever klaar. Om te sparren over strategische stappen of bij het opstellen van bijvoorbeeld brieven of position papers. Ook houden we de ontwikkelingen bij in het maatschappelijk veld en de politiek-ambtelijke arena en verrichten we analyses die bijdragen aan verdieping en versterking van de strategie. Dat doen we altijd samen met de opdrachtgever. Zo blijft de regie waar deze moet zijn; bij de opdrachtgever. En dat alles doen we flexibel en passend bij de opdrachtgever, want one size does not fit all.

De werkwijze van Van Oort & Van Oort kenmerkt zich door een focus op de inhoud, het denken vanuit kansen en door een écht partnerschap met de opdrachtgever. Onze adviseurs gaan niet op eigen houtje aan de slag met jouw issue. Integendeel, zij opereren als kennispartner, strategisch partner en klankbord. Enerzijds leren we op inhoudelijk vlak van de opdrachtgever tot in detail hoe het issue in elkaar zit. Anderzijds geven we de opdrachtgever de kennis en vaardigheden in handen om zélf zijn of haar belang te positioneren. Dat betekent dat we inzetten op de langetermijnrelatie waarbij de opdrachtgever zelf aangeeft welke rol wij kunnen vervullen.

Dat vereist het vermogen tot aanpassing en een gezonde dosis maatwerk. Ook dat is Van Oort & Van Oort. Wij werken vanuit de filosofie dat geen opdrachtgever hetzelfde is. Daarom gaan we altijd van start vanuit de vraag wat er nodig is.