Opdrachtgevers

Een breed palet

Onze opdrachtgevers zijn divers, maar allemaal maatschappelijk betrokken. Samen met ons zijn zij altijd in beweging en op zoek naar manieren om het verschil te maken voor patiënten, burgers, klanten, leden of andere organisaties.


Huidige opdrachtgevers

Op dit moment werken wij voor:

AbbVie
Algemeen-Nederlands Verbond
Alzheimer Nederland
AMS Institute
Bristol Myers Squibb
Delft Energy Initiative
Delft Health Initiative
Diabetes Fonds
FNO
Gemeente Maastricht
GroentenFruit Huis
HalloStroom
Halt
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Itho Daalderop/Climate for Life
KBO-PCOB
Kences: Kenniscentrum Studentenhuisvesting
Kenniscentrum Sport en Bewegen
KNCV Tuberculosefonds
Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Koppert Biological Systems Nederland
KWF Kankerbestrijding
Landelijke Borstvoedingsraad
Longfonds
Nederlandse Diabetes Federatie
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming)
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
Nictiz
NIVEL
Proefdiervrij
Reactor Instituut Delft (RID)
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Slachtofferhulp Nederland
Sociaal Werk Nederland
Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN)
Wij Techniek


 


Voormalige opdrachtgevers

Eerder hebben wij gewerkt voor:

Aids Foundation East-West
Alliantie Nederland Rookvrij
Astmacentrum Davos
Blauwtrust Groep
CINOP
Cordaid
Defence for Children
Eerste Kamer der Staten-Generaal
E-Quality (nu Aletta E-Quality)
FIOM
FSC Nederland
G4 Mobiliteit
Gemeente Delft
Gemeente Tilburg
Gemeente Westland
GGZ Nederland
Glaucoomvereniging
Holland PTC
Humanitas
Hypothekers Associatie
Kamer van Koophandel Den Haag
Kamer van Koophandel Oost-Brabant
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Maag Lever Darm Stichting
Mediq
Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
MIRO
Nationale Ombudsman
Natuur & Milieu
Nederlandse Hartstichting
Nederlandse Kokkelvisserij
Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening
Nederlandse Public Health Federatie
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nierstichting Nederland
Nikhef
O&O-fondsen Techniek
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel
Organisatie van Financiële Dienstverleners
Partnership Stop met Roken
Pfizer
PI Alphen aan den Rijn
Platform Slappe Bodem
PO-raad
Provincie Limburg
Rinkel Film
Rutgers WPF, kennisinstelling seksualiteit
Schorer, Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn
Specsavers
SRO, Amersfoort
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke ordening
Stichting Korrelatie
Stichting Ondernemersklankbord
Stichting ter ondersteuning van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Stichting Voedingscentrum Nederland
Stichting Wemos
STIVORO
SWV Gelderse Vallei
Taalunie
TechniekTalent.nu
TU Delft Climate Institute
TU Delft Faculteit Lucht- en Ruimtevaart
Unicef Nederland
Vereniging van Effectenbezitters
VFI Brancheorganisatie voor goede doelen
VO-raad
Voor Werkende Moeders