Opdrachtgevers

Een breed palet

Onze opdrachtgevers zijn divers, maar allemaal maatschappelijk betrokken. Samen met ons zijn zij altijd in beweging en op zoek naar manieren om het verschil te maken voor patiënten, burgers, klanten, leden of andere organisaties.


Huidige opdrachtgevers

Op dit moment werken wij voor:

AniCura
Alzheimer Nederland
Algemene Nederlandse Kappers Organisatie
ArboTechniek
Augeo
Cordaid
Delft Energy Initiative
Delft Health Initiative
Defence for Children
Diabetes Fonds
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
FNO Zorg voor Kansen
Fonds Kinderhulp
Gemeente Nijkerk
Halt
Innovatieprogramma OV-betalen/Translink
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Itho Daalderop/Climate for Life
Inreda
Juridisch Loket
Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
KWF Kankerbestrijding
Longfonds
Maag Lever Darmstichting
MIND
Nederlandse Hartstichting
Nederlands Kanker Collectief
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
Nictiz
O&O-fondsen
Proefdiervrij
Regmed XB
Rijksuniversiteit Groningen
Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Slachtofferhulp Nederland
Sociaal Werk Nederland
Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN)
Tired of Cancer BV
TU Delft
Unicef Nederland
Wij Techniek


 


Voormalige opdrachtgevers

Eerder hebben wij gewerkt voor:

ANKO
AbbVie
Aids Foundation East-West
Algemeen-Nederlands Verbond
Alliantie Nederland Rookvrij
AMS Institute
Astmacentrum Davos
Blauwtrust Groep
Bristol Myers Squibb
CINOP
Delft Health Initiative
Eerste Kamer der Staten-Generaal
E-Quality (nu Aletta E-Quality)
FIOM
FSC Nederland
G4 Mobiliteit
Gemeente Delft
Gemeente Maastricht
Gemeente Tilburg
Gemeente Westland
GGZ Nederland
Glaucoomvereniging
GroentenFruithuis
HalloStroom
Holland PTC
Humanitas
Hypothekers Associatie
Ingrado
Kamer van Koophandel Den Haag
Kamer van Koophandel Oost-Brabant
KBO-PCOB
KNCV Tuberculosefonds
Kences: Kenniscentrum Studentenhuisvesting
Kenniscentrum Sport en Bewegen
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Koppert Biological Systems Nederland
Landelijke Borstvoedingsraad
Maag Lever Darm Stichting
MantelzorgNL
Mediq
Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
MIRO
Nationale Ombudsman
Natuur & Milieu
Nederlandse Kokkelvisserij
Nederlands Onderzoeksplatform Duurzame Energievoorziening
Nederlandse Diabetes Federatie
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Nederlandse Public Health Federatie
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming)
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Nierstichting Nederland
Nikhef
NIVEL
Nuffic
O&O-fondsen Techniek
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Detailhandel
Organisatie van Financiële Dienstverleners
Partnership Stop met Roken
Pfizer
PI Alphen aan den Rijn
Platform Slappe Bodem
PO-raad
Provincie Limburg
Regieorgaan SIA
Reactor Instituut Delft (RID)
Rinkel Film
Rutgers WPF, kennisinstelling seksualiteit
Schorer, Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn
Specsavers
SRO, Amersfoort
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke ordening
Stichting Korrelatie
Stichting Ondernemersklankbord
Stichting ter ondersteuning van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Stichting Voedingscentrum Nederland
Stichting Wemos
STIVORO
SWV Gelderse Vallei
Taalunie
TechniekTalent.nu
TU Delft Climate Institute
TU Delft Faculteit Lucht- en Ruimtevaart
Untire App
Valto
Vereniging van Effectenbezitters
VFI Brancheorganisatie voor goede doelen
VO-raad
Voor Werkende Moeders