Actueel

‘Ik ben te energiek om gewoon wat op de winkel te passen’

Interview met Lieke Schouwenaars, de nieuwe Operationeel Directeur bij Van Oort & Van Oort

door Kees Broere


Het is een sentiment dat haar doorgaans vreemd is. Maar toch, onlangs voelde Lieke Schouwenaars soms een vreemd soort weemoed de kop opsteken. ‘Een bijna weeïg gevoel, zou ik zeggen. Heel nieuw voor iemand als ik. Kijk, ik wist dat ik 50 ging worden. Het was een heerlijk feest en heb echt geen last van mijn leeftijd, dat kun je rustig zeggen. En toch is het wel gek, het idee dat ik nu zo’n beetje meer verleden dan toekomst zal hebben. Want zo sta ik nou juist helemaal niet in het leven.’

Dat laatste is zeker niet overdreven. Als Lieke iets is, zo onderstreept zij ook zelf, dan is het wel levenslustig. Ze vult het zelf, voor de vuist weg, in vlot tempo verder aan. ‘Ik voel doorgaans een grote dosis energie om dingen te doen, ik heb een flinke dadendrang. Mijn familie en vrienden kennen mij zo ook. Ik ben en blijf nieuwsgierig. En meestal ben ik een vrolijk, opgeruimd iemand.’

Maar goed, ondertussen heeft ze in die afgelopen bijna halve eeuw ook ‘een soort pad ingesleten’, zoals Lieke het noemt. En ja, dat zij na zo’n 25 jaar overheidsdienst onlangs de overstap heeft gemaakt naar een baan in de commerciële sector, heeft misschien stiekem toch ook te maken met een gevoel dat haar de afgelopen jaren nu en dan bekroop en dat zij omschrijft met ‘Ik zou mijzelf weleens helemaal opnieuw willen uitvinden.’

Dus weg uit je comfortzone?

‘Ja, zeker wel. Ik weet van het werk dat ik tot nu toe heb gedaan, dat ik dat goed kan, maar dat me dat inmiddels ook gemakkelijker afgaat dan in de beginjaren. Dan is het fijn om helemaal opnieuw uitgedaagd te worden. Ik kan mijzelf zo immers ook weer helemaal fris in de strijd gooien. Ik heb het blijkbaar nodig om in mijn hoofd soms op mijn tenen te moeten lopen. Nieuwe intellectuele uitdagingen zijn belangrijk voor me. Mezelf alert houden, scherp aan de wind kunnen varen als dat nodig is. Kom maar op, denk ik dan.’

En zo kwam de nieuwe baan als Operationeel Directeur bij Van Oort & Van Oort precies op het goede moment langs?

‘Zo voelt het wel, ja. Samen met Marielle van Oort en Aron Woonink heb ik nu de kans om bij een organisatie op het gebied van Public Affairs een spin in het web te zijn. Voor mij is niet alleen het werkterrein nieuw, maar ook het feit dat ik nu werk voor een commerciële organisatie. Ik begin met het verder bouwen aan de Van Oort-advies organisatie, samen met alle collega’s, en hoop dat ik mijn inhoudelijke kennis en ervaring met maatschappelijke opgaves en politiek-bestuurlijke omgevingen kan inzetten bij het adviseren van onze opdrachtgevers. Van Oort is een organisatie met veel jonge, creatieve mensen; ik kijk ernaar uit om samen met hen uit te vinden hoe zij zich vakinhoudelijk en als professional verder kunnen ontwikkelen. Zodat onze dienstverlening aan opdrachtgevers nog beter wordt dan hij al is. En daarnaast zitten er natuurlijk ook allerlei praktische kanten aan mijn baan. Om het heel simpel te zeggen: vakanties, salarisgegevens, noem maar op. Dat type werk.’

Zat dit alles al in je hoofd toen je als jonge vrouw Nederlands recht ging studeren?

‘Nee, natuurlijk niet! Ik wist hooguit dat ik iets wilde gaan studeren wat tot een baan kon leiden die zou bijdragen aan de maatschappij. Behoorlijk vaag dus allemaal nog. Ik kom uit een sociaal betrokken gezin, maar dat alles op een ontspannen manier. De vraag “Wat is goed en wat is slecht?” werd wel gesteld en bediscussieerd, maar dat betekent niet dat ik dacht dat ik de problemen en al het onrecht wel eventjes de wereld uit zou gaan helpen. Ik ben wat dat betreft ook geen dromer, maar meer een doener. Ik ben… laat me het anders stellen. Ik ben ambitieus en gepassioneerd. Maar eerder dan als een visionair, zet ik mij graag in als een nuchter strateeg en als iemand die daarbij zeker ook pragmatisch te werk kan gaan en zo het einddoel concreet in zicht kan houden.’

Wat zijn voor jou de belangrijkste zaken die je vanuit je werk voor het openbaar bestuur meeneemt naar je baan bij Van Oort & Van Oort?

‘Nou, misschien wel een paar dingen in mijn karakter die ik ook in mijn werk altijd belangrijk heb gevonden. Ik zei al, ik ben een doener. En met pit. Ik ben te energiek om gewoon wat op de winkel te passen. Dat kan ik wel, maar daar word  ik op langere termijn niet echt gelukkig van. Een ander karakterding is dat ik mij open wil opstellen, transparant wil zijn. En dat dan zonder van mijn hart een moordkuil te maken. Ik ben oprecht geïnteresseerd in wat mensen willen en doen, wil hen daarbij graag helpen, maar zal als het nodig is daarbij het constructieve conflict niet schuwen. Ik vraag veel van mensen, zoals ik ook veel van mijzelf vraag. En verder breng ik natuurlijk een hoop praktische ervaring uit mijn eerdere werkende leven mee. Vaardigheid op adviesgebied. Veel kennis van politiek-bestuurlijke omgevingen. Strategisch denken. En kennis van het opbouwen en uitbouwen van organisaties.’

Wat dat uitbouwen betreft, zie je ook nieuwe wegen die Van Oort & Van Oort kan inslaan?

‘Public Affairs biedt een belangrijke bijdrage aan de samenleving, is er juist ook op gericht om zoveel mogelijk mensen het vertrouwen te geven dat zij aan die samenleving nuttige en belangrijke bijdragen leveren. Dat zal zo blijven, onder welk politiek gesternte Nederland de komende jaren ook zal varen. Mensen, en zeker de jongeren van nu, weten dat publieke belangen van meer betekenis zijn dan het enkel opereren in een commerciële omgeving van geld en macht. En juist die passie die jongeren tonen, is heel belangrijk. Denk maar aan een zaak als klimaatverandering. Aan werk voor een betere wereld, waarin dingen eerlijker zijn verdeeld.’

En zo popt bij de nuchtere strateeg toch ook idealisme tevoorschijn.

‘Ha, noem me maar een realistische idealist!’